Libanon je považován za kolébku vína. Pěstovali jej před 6 000 lety již Féničané, které vystřídali Řekové a Římané.