Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.prazskavinarna.com (dále jen prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Drink Eat & Fly s.r.o., Ovocný trh 579/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02236656, DIČ: CZ02236656, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 217083. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Společnost Drink Eat & Fly s. r.o. je registrovaným Prodejcem kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin číslo 1010420046

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména správné doručovací adresy a kontaktního telefonu. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. 

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.prazskavinarna.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Možnosti platby

 • On-line platební kartou nebo PayPal přes platební bránu na stránkách eshopu Prazskavinarna.com Dobírkou, při převzetí zboží od dopravce. Cena dobírky je 40 Kč vč. DPH.
 • Hotově nebo platební kartou při převzetí zboží na provozovně společnosti či od našeho kurýra.
 • Platba převodem na účet 88874/5500 u Raiffeisen banky.

V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na zaslané faktuře, která je zaslána po a potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. Při platbě je nutné vyplnit variabilní symbol (číslo faktury), specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet společnosti Drink Eat & Fly s. r. o. (denní kontrola stavu účtu) je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je dodán spolu se zbožím.

Způsoby doručení

 • Prostřednictvím zásilkových společností (v rámci ČR mimo Prahu). Obvyklá dodávka je do 24 – 48 hodin od převzetí zboží u naší firmy. Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky.
 • Naším kurýrem (v rámci Prahy) – do 24 – 48 hodin od potvrzení objednávky.
 • Osobní odběr – v určených hodinách (Po – Pá od 15 – 20 hod), ale vždy po telefonické domluvě. Případně lze domluvit vyzvednoutí vybraného zboží v naší vinárně v Ondříčkova 1254/11, 130 00 Praha 3-Žižkov i v jiném čase.

Při objednávce vyšší než 2.000 Kč vč. DPH je doprava po celé ČR zdarma. Při objednávce do 2.000 Kč vč. DPH je doprava po celé ČR za 150 Kč vč. DPH.

Dodací lhůta, čas a místo doručení

Obvyklá dodací lhůta jsou 2 dny prostřednictvím přepravní společnosti. Běžné dodací časy zásilkových společností (rozvoz mimo Prahu) jsou 9.00 – 18.00 každý pracovní den. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby zásilkových společností. Rozvoz po Praze realizovaný kurýrní službou je možný i mimo tyto uvedené hodiny. Před dodávkou zboží bude společnost Drink Eat & Fly s. r. o. odběratele kontaktovat a termín dodání bude oběma stranami odsouhlasen.

V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 2 dnů, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky, eventuálně nahrazení zboží obdobným zbožím, které je aktuálně k dispozici. Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

Z důvodu zajištění distribuce prostřednictvím kurýrních služeb se společnost Drink Eat & Fly s. r. o. distancuje od chování a přístupu zaměstnanců kurýrních služeb, které nelze vždy garantovat. Objednané zboží může být vydáno pouze zákazníkovi staršímu 18 let. V případě pochybností má zaměstnanec kurýrní služby nebo pracovník na výdejním místě právo věk zákazníka ověřit.

Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 777 975 677, nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího, tedy [email protected]

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

 1. Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.
 2. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).
 3. Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit.
 4. Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího, když není schopen doručit zboží v daném termínu, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Záruka a reklamace

Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele je víno skladováno v optimálních podmínkách a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Společnost Drink Eat & Fly s. r. o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě reklamace kontaktujte společnost Drink eat & fly s.r.o.

Reklamační řád

Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne prodeje (odeslání).

Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.

V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost korkové nebo umělé zátky, zakalení atd.), kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem na [email protected] (kdykoliv) nebo telefonicky na tel. čísle 777 975 677, od 10,00 do 16,00 hodin. Do předmětu e-mailu napište “reklamace”.

Do 2 – 3 pracovních dnů vás budeme kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace, zašlete reklamovaný produkt na níže uvedenou adresu:

Ovocný trh 579/6,
Staré Město,
110 00 Praha

Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

Trvanlivost a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína zvlášť. U nepotravinářských produktů (vinařské doplňky – sklenice, karafy, bedýnky, kazety apod.) se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

Ilustrační fotografie vín – i když se snažíme, všechny údaje a fotografie pravidelně aktualizovat, může se stát, že uvedená fotografie vína nebude 100% odpovídat obalu vámi vybraného vína.

Bonusy, slevy

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové.

Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Drink Eat & Fly s. r.o., která si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 1. Kde nás můžete kontaktovat:
  Drink eat & fly s.r.o., IČO: 02236656
  se sídlem: Ovocný trh 579/6, Staré Město, 110 00 Praha
  e-mail: [email protected]
  tel: +420 777 975 677
  Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.
 1. Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?
  Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat.
 1. K čemu Vaše osobní údaje používáme?
  Vaše identifikační a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky. Pokud nám neposkytnete takové osobní údaje, nebudeme toho schopni.

Pokud budete mít zájem a dáte nám k tomu souhlas, můžeme Vám na email posílat informace o našich novinkách a akcích.

 1. Komu Vaše údaje předáváme?
  Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.
 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
  Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.

Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.). Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: [email protected]

Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než rok, budou tyto Vaše osobní údaje smazány.

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
  1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
  2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
  3. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách našich akcích nebo pokud i budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.
  4. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
   1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
   2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
   3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
   4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
  5. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.
  6. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Jsou mé osobní údaje u Vás v bezpečí?
  Ano jsou, veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Drink eat & fly s.r.o.

 • No products in the cart.